Powerpoint Sự Tích Cây Lúa Tiếng Việt 3 Cánh Diều

Giáo án Powerpoint Sự Tích Cây Lúa Tiếng Việt 3 Cánh Diều. Bài giảng điện tử môn Tiếng Việt lớp 3 Cánh Diều

KỂ CHUYỆN:
SỰ TÍCH CÂY LÚA

Kể chuyện theo nhóm đôi
Kể lại câu chuyện
Thi kể chuyện hay
2. Trao đổi về câu chuyện
Câu 1: Tên câu chuyện giúp em hiểu nội dung câu chuyện nói về điều gì?
Câu chuyện này giải thích nguồn gốc của cây lúa.
2. Trao đổi về câu chuyện
Câu 2: Theo câu chuyện, ai đã giúp người Phi-líp-pin biết cách trồng lúa?
Theo câu chuyện, các vị thần núi đã giúp người Phi-líp-pin biết cách trồng lúa, họ cho người Phi-lip-pin giống lúa và dặn họ trồng lúa để ăn.
2. Trao đổi về câu chuyện
Câu 3: Câu chuyện thể hiện sự trân trọng đối với cây lúa như thế nào?
Câu chuyện giải thích cây lúa là do các vị thần núi ban tặng.
Điều đó cho thấy cây lúa có nguồn gốc rất thiêng liêng, rất đáng quý.
2. Trao đổi về câu chuyệ

Xem nhiều